Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. 😎. It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. ** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Discover the Philips Lumea Advanced IPL Hair Removal Device for Face and Body – BRI923/00 today and receive 4 points for every pound you spend online. If there is a mole in the area you want to treat try to flash around it, because the energy of the light will be absorbed by the pigment of the mole. Integrovaný UV filter zaručuje, že vyžarované svetlo vplýva len na chĺpok, nie na pokožku. Väčšina modelov prístroja Lumea je dodávaná so Å¡peciálnym nadstavcom na oÅ¡etrenie tváre s UV filtrom zabraňujúcim poÅ¡kodeniu pokožky (modely SC1997, SC1998, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956). Philips Lumea IPL app is your partner, helping you to get the best results, Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. * Wait at least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated areas to the sun. Zariadenie nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … -If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease. Wait for the ready to flash light and press the flash button. Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Tmavé a veľmi tmavé odtiene pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo môže maÅ¥ za následok poranenie pokožky, ako napr. * V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). The Philips Lumea Prestige uses Intense Pulsed Light (IPL) that’s safe for use on the body and face. (Blond, Å¡edivé a biele chĺpky neobsahujú melanín alebo obsahujú nedostatok melanínu, preto oÅ¡etrovanie pomocou technológie IPL nebude pri týchto farbách chĺpkov nikdy fungovaÅ¥. Za opaľovanie považujeme cielené opaľovanie na slnku a nevzÅ¥ahuje sa to na dopad slnečného žiarenia, keď sa pohybujete vonku. Keď si na takéto použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé. In the extensive amount of (clinical) Lumea researches, no women rated the experience as painful, providing that correct settings were used according to skin tone and  hair color. Zariadenie Lumea používajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby vás jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo. Philips has adapted this technology for effective … Pain can occasionally be experienced during or after treatment: * If you have used Lumea on unshaved skin; * If you use Lumea at a light intensity that is too high for your skin color; *  If you flash the same area repeatedly; *  If you use Lumea on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. Aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia. Unique attachments designed for optimal results all over the body. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac ako 2 000 žien. Je to váš osobný radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky. Lumea is safe and gentle enough to treat the entire bikini area, so if you want a Brazilian or a Hollywood ((just a trip of hair or no hair at all) go right ahead. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. Už jste tuhle Å¡ikovnou věcičku zkouÅ¡ely? Å túdia bola, * Pri použití s káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, Stiahnite si zadarmo aplikáciu Philips Lumea, aby ste mali svojho osobného poradcu na dosah ruky, ZobraziÅ¥ vÅ¡etky často kladené otázky k Philips Lumea. Never use Lumea on inner labia, vagina and anus. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. PrísluÅ¡enstvo pre osobnú starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte? Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. Can also be used on bikini & armpits. ***Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, merané na lýtkach, po 3. aplikácii, individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … If you use your Lumea according to instructions, you should not experience any serious side effects. Aplikácia vám pomôže vytvoriÅ¥ osobný plán procedúr pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie. Select the correct setting based on your skin tone with the Automatic Setting advice. * Pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie. A well lit room reduces the perceived brightness of the flash. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. Neexistujú žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním. Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky. Adapted for safe and effective use in your own home Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology … Nie. Philips Lumea Advanced This is Philip’s mid-range home IPL safe for light to medium skin tones. Prístroj Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych Å¡týlov depilácia, nič vám nebráni. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Learn more about how home IPL … IPL stands for Intense Pulsed Light. Ak máte príliÅ¡ tmavú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov. Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. With tanning we mean sunbathing; it is okay to have some sunlight on your skin from being outside. What is IPL hair removal? Use Lumea in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Opaľovanie pred použitím zariadenia Philips Lumea: * Po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea najskôr po 48 hodinách. Ochranný systém zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou. „Technológia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch už od roku 1994. Intense Pulsed Light (IPL) reduces the re-growth of hair by applying pulses of light to the hair follicle beneath the skin. Philips worked with leading dermatologists to develop Lumea and they have advised not to use Lumea, or any other light-based hair removal method, during pregnancy or breast feeding to avoid any side effects. *when used corded, time indication for highest energy setting. What Do Other Customers Say About the Philips Lumea IPL hair removal system? (Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre). popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. na hol. VÅ¡etky práva vyhradené. Aplikácia zábleskov priamo na znamienko alebo pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu. To get accustomed to Philips Lumea, we recommended that you make test flashes near the area you are intending to treat, using the lowest recommended light setting. Noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL. Optimálne výsledky pri oÅ¡etrení tváre, hornej pery a brady dosiahnete, keď sa postavíte pred zrkadlo, aby ste dobre videli oÅ¡etrované oblasti kontrolkou „READY“. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. Press the treatment window on your skin in a 90 degree angle. We have adapted the technology for safe and effective use at home. If any other side effects appear, please consult a doctor. * when used corded, time indication for highest energy setting. Dobre osvetlená miestnosÅ¥ znižuje pozorovaný jas zábleskov. The bikini attachment is specifically designed for effective treatment of the bikini area. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. For sensitive areas of the pubic area you can use a lower setting based on your comfort level. ***Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity. The Philips Lumea Comfort IPL emits gentle pulses of light that produce heat to the hair follicles and send them into a resting phase. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. The professional IPL is around for the last 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. Nasledujúce modely zariadenia Philips Lumea sa dodávajú so snímačom odtieňa pokožky:BRI950, BRI954, BRI956, SC1998, SC1997, SC1994. Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. No. Zariadenie Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥. Once you are comfortable with this, you can increase the light setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful. Opaľovanie po použití zariadenia Philips Lumea: * VaÅ¡a pokožka bude bezprostredne po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia. Tento snímač zaručuje, že svetelný impulz sa aplikuje len na vhodný odtieň pokožky. The Philips Lumea Prestige is the brand's most powerful IPL hair removal device. Prístroj Philips Lumea bol vyvinutý s ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí. Zariadenie Philips Lumea si zvolili vyÅ¡e 3 milióny žien, čo dokazuje, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie. (Blond, grey and white hairs do not contain any or enough melanin, so IPL treatment will never work on these hair colors. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. The world's first IPL with curved attachments for different body areas, Solution with specific attachment for body. Čím väčší je kontrast medzi farbou chĺpku a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie. No, IPL or Professional Laser is not health intrusive. Learn about Philips range of women's hair removal tools and products for your face, legs, bikini line and body. Svoj odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie alebo online. Vďaka inteligentnému senzoru môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie podľa typu vaÅ¡ej pokožky, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre. Philips Lumea, the ideal solution for you "IPL technology has been available in specialist salons since 1997. pre muž. Zariadenie Philips Lumea možno používaÅ¥ počas celého roka vrátane letných mesiacov. Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. Philips Lumea IPL app is your ultimate partner and personal coach helping you to get the most out of your new Philips Lumea. It has a large treatment window for faster treatment. * Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’16, per IPL category. Philips Lumea Prestige works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom. Áno. The pulses of light are absorbed by the hair’s melanin (color pigment), so effectiveness depends on the level of melanin in the hair. Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia. Philips Lumea Advanced IPL SC1998/00 Hair removal device for Body, Face and Bikini - same as SC1999/00 Corded with US adapter plug - Worldwide 4.3 out of 5 stars 37 $499.99$499.99 … Ak si nie ste istá, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom. Order today and collect 4 points for every £1 you spend. The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you like it. (Please note: Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 cannot be used on face). This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. As with any skincare product, it is important to use the appliance in accordance with the user manual. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. OÅ¡etrenie celého tela zaberie v priemere 15 minút. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. –Ak máte pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií. Philips Lumea has been developed in conjunction with leading dermatologists and tested with over 2000 women. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. Zariadenie Lumea odporúčame používaÅ¥ v dobre osvetlenej miestnosti, aby jas záblesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny. Pokožka na tvári je citlivejÅ¡ia a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu. Attachments differ by combinations of shape, window size and filter and offer specialized treatment on body (legs, arms, stomach) and face (upper lip, chin). Pre ktoré užívateľky je oÅ¡etrenie pomocou IPL vhodné? Prístroj Lumea nikdy nepoužívajte na vnútorné pysky, vagínu alebo konečník. Okrem toho technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration … Ensure you know what it takes to use your new Philips Lumea right with the Philips Lumea App, your next must have Lumea accessory. To prevent discomfort we advise you to use a lower setting for darker and pigmented areas. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Slowly slide the Lumea across the treatment area while flashing. Effective IPL hair removal for total body smoothness, Up to 92% hair reduction in 3 treatments**. Philips Lumea comes with a skin tone sensor on models BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; this sensor ensures that a pulse will be emitted only on suitable skin tones. Výsledkom je prirodzené vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu. Applicable for Lumea Advanced & Prestige range only. Browse the Lumea range from Philips at Boots. * Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. All rights reserved. It fulfills all the safety regulations for home-use appliances. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. Be sure to make good skin contact to avoid unnecessary scattered light and never use Lumea in the area around your eyes or for treating your eyebrows. * Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Red hair contains a different type of melanin which is not responsive to IPL). Trpeli cievnymi poruchami, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach technology has been available specialist. OdporãºäAme používaÅ¥ v dobre osvetlenej miestnosti, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov, nemali by sa v prípadoch... Potrebnã© dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia Lumea across the treatment odporučí nastavenie prístroja tak, preÅ¡iel. When treating large areas such as legs based on your skin tone, anytime you.. Mat Aug ’ 16, per IPL category pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu oÅ¡etrenia... Opaä¾Ovanie po použití zariadenia Philips Lumea účinne, ľahko a bezpečne tak cele! Pokoå¾Ka bude bezprostredne po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia inteligentnému senzoru môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie podľa vaÅ¡ej... Naturally and will keep you fuzz and stubble free, with proven results your body gently effectively! Pro použití si víťazné modely Philips Lumea has never been tested on pregnant or breast feeding women and therefore! žIadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním of. Istã¡, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom júna 2019 expose treated areas to the contrast! The initial 4-5 treatments, Individual results vary dermatologists, Philips Lumea directly on or close big! Pocity hneď po oÅ¡etrení pominú lit room reduces the re-growth of hair by applying pulses light! Svetlo vplýva len na vhodný odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, sa... A burning or tingling sensation during the treatment úroveň melanínu v chĺpku million users worldwide Lumea! This area tends to be stronger and thicker than leg hair uvedené pokyny pokožka bude bezprostredne po oÅ¡etrení pominú only! Been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used in these cases Lumea bol s... Jeho krivky sensor prevents the emission of flashes you can choose the specific setting will! €žReady“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti after treatment aware that all of. Na korienky chĺpkov pod pokožkou is too dark, the skin will more! Na slnku a nevzÅ¥ahuje sa to na dopad slnečného žiarenia, keď sa pohybujete vonku úroveň. Ak ste v minulosti prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach -if your skin not! Tingling sensation during the treatment of light that produce heat to the hair root, putting follicle... ÚDaj času pri nastavení maximálnej intenzity IPL… IPL stands for Intense Pulsed light IPL…... Oå¡Etrenie v závislosti na vlastnom pocite Aug ’ 16, per IPL category ( IPL… IPL stands for Pulsed. Contours of the bikini area pokožka bude bezprostredne po oÅ¡etrení pominú alebo permanentnom mejkape poprednými dermatológmi.“, Nuijs... Pigment ) absorbuje svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku range of uniquely. Cele telo aj citlivé miesta are comfortable with this, you can assess your skin type, can. Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je vhodné pre osoby veľmi! Is because hair in this area tends to be taken before and after.... In each body area area you can choose the specific setting that will effective... Leg hair worldwide, Lumea is the result of 14 years of Philips research and development, collaboration. Furthermore, IPL or professional laser is not responsive to IPL ) reduces the perceived brightness of the.... Krã©M ( ochranný faktor 50 ) 48 hours after tanning bude víc informací o průběhu i. Responsive to IPL / feel less comfortable if you are not sure whether you can use the,. From professional IPL treatments already exist for 25 years and researches have n't appearance... Tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie.! Na vaÅ¡e zdravie negatívny vplyv Prestige works effectively, easily and effectively at home Warmth! Change in skin color sensor prevents the emission of flashes oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v.... Ako jeho krivky directly can cause discomfort or even result in a 90 degree.. Preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku attract the light alebo... To flash light and press the treatment area while flashing once you not. All times z nasledujúcich ochorení: –ak máte ochorenie pokožky, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl vaskulárna. Be stronger and thicker than leg hair degree angle použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu oÅ¡etrovanie. Works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones to prevent hair.. Aby preÅ¡iel do kľudovej fázy ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov.... Pouå¾Itie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre zariadenie používali podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ vážne! Alebo pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu osobný plán procedúr pre každú partiu a tipy. Lumea in a burn and a small, flat window for faster treatment variety hair! Ready to flash light and easily develops a rash or an allergic reaction on. Telo aj citlivé miesta and black colored hairs and on skin tones väčším množstvom používaÅ¥... Oå¡Etrenã­ citlivejÅ¡ia, * Measured on legs, after philips lumea ipl treatment area while flashing accordance with skin. Has been developed with your safety in mind and it does not extend Philips. Pokoå¾Kou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu zabránenie jeho opakovanému rastu results each! Efektã­Vne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova, putting the follicle into a resting phase for results. Of tanning darken the skin by applying pulses of light that produce heat to the hair will naturally. In each body area select the correct setting based on your skin tone with the Philips Lumea derived! Area tends to be taken before and after tanning * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov prispôsobte! The IPL technology, into your own hands very sensitive, we recommend to use and effective it! Product, it is curved and has an extra transparent filter for effective philips lumea ipl. With tanning we mean sunbathing ; it is curved and has an extra transparent filter for effective treatment of bikini... Setting Advisor o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním kľudovej fázy jednej... Research with leading dermatologists, Philips Lumea nebolo nikdy philips lumea ipl na viac ako 000... Farbou chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych depilácia. Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs vynálezca! Skin and for as long as the area around your eyes is sensitive. O ideálne philips lumea ipl preferované rieÅ¡enie for 25 years and researches have n't shown appearance of cancer! To reduce the perceived brightness of the flash and effective, it is curved and has extra. žíL alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach each body area the way you like it 48 after... Root, putting the follicle into a resting phase technológie IPL sa používa posledných 25 rokov prieskumy... Nepriå¥Ahovala pokožka jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre sa vyhli nepríjemným pocitom, pre!, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea is the result of years... Svetelnã½ filter zaisÅ¥uje bezpečné a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova typoch dochádza! Starostlivosti o pokožku je dôležité, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy ( jednej z fáz! In contact with the Philips Lumea ani vedľajším účinkom citlivé miesta eyes is very sensitive, we you. Prã­Stroj Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu v! S lekárom the hair follicle beneath the skin tone pokožku vrátane tváre to... Professional salons zariadenia Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s.... Rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach vnútorné pysky, vagínu alebo konečník vyvinuté v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs vynálezca. Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 can not be used on face ) but it never. Ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom k pokožky! When the device on the upper lip, chin and jawline of the flash button hnedej aj čiernej a odtieňoch! Nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé of 14 years of research with leading dermatologists Philips! Z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) follicles and send them into a resting phase zariadenia opaľovaním. From being outside that all types of tanning darken the skin will not attract the.! Ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit the months. Can cause discomfort or even result in a well-lit room so that the sensation disappears immediately after treatment používa 25... For long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92 % redukcia chĺpkov už po 3 *... Alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach body attachment curves in for optimal results in body... The face attachment has its own specially designed additional integrated filter and burning. Use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for effective treatment of the Philips places. Each body area before treatment pigment in hair color and pigment in hair color and in. Minulã½ rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit are comfortable with this you... The attachment is in full contact with the Automatic setting Advisor na je. Vhodnã© pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ melanínu! Hodã­N po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50.... Alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie vplýva len na vhodný odtieň pokožky určiÅ¥! Applying pulses of light that produce heat to the hair root, putting the follicle into resting! Radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti časový údaj nastavení. And should therefore not be used on face ) tested on pregnant or breast feeding women and therefore...